Plodovi mora

Lokalni proizvod domaćeg ribarstva
najviše kvalitete i svježine

Sektor ribarstva

Najbolju preporuku o tome gdje
pojesti domaću ribu mogu dati ribari

Turizam i ugostiteljstvo

Oznaka kvalitete kao putokaz
inozemnim i domaćim turistima

Zašto je plava riba toliko vrijedna?

play
/
Ribar: Dario Ferara
Naziv/vrsta: Hlap, plivarica
Dužina: 25 m
Izgrađen: 1949
Ribar: Jere Duilo
Naziv/vrsta: Mali priobalni ribolov
Dužina: 4,5m
Izgrađen: 1979.
Ribar: Ferdinand Popov
Naziv/vrsta: Majka Marija
Dužina: 18,34m
Izgrađen: 1987.g.

Nosioci oznake kvalitete

Ponudom lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture oznaka kvalitete po preporuci ribara
i uzgajivača ribe i školjaka biti će putokaz inozemnim i domaćim turistima na našem području.

/

Ugostitelji

/