Profesionalni ribariFrane Popov, Kraljica mira

Ribar: Frane Popov

Jednostavno uživam na moru, uživam na brodu. Ne bavim se ovim poslom samo radi zarade, jer ako vas samo to vodi onda sigurno ne možete biti istinski ribar. Morate poštivati more, jer svi mi ribari živimo od njega.

Naziv/vrsta

Kraljica mira, plivarica

Dužina

17,14 m

Izgrađen

1988

Registracija

ŠB R 20

Luka

Šibenik

ŠB R 20

Stoga nam je od iznimnog značaja održivo ribarstvo jer jedino tako možemo skladno živjeti zajedno sa morem i ribom.

/