Profesionalni ribari

Oni daju najbolju preporuku o tome gdje pojesti domaću ribu
Kapetan: Dario Ferara
Naziv/vrsta: Hlap, plivarica
Dužina: 25 m
Izgrađen: 1949
Prikaži
Kapetan: Filip Bolanča
Naziv/vrsta: Moja Roža, plivarica
Dužina: 21,7 m
Izgrađen: 1948
Prikaži
Kapetan: Frane Ferara
Naziv/vrsta: Albatros mali, plivarica
Dužina: 17,5 m
Izgrađen: 1988
Prikaži
Kapetan: Frane Jerkov
Naziv/vrsta: Tribunjka, plivarica
Dužina: 12,62 m
Izgrađen: 1958
Prikaži
Kapetan: Frane Popov
Naziv/vrsta: Kraljica mira, plivarica
Dužina: 17,14 m
Izgrađen: 1988
Prikaži
Kapetan: Marin Kumanović
Naziv/vrsta: Senkul, plivarica
Dužina: 13,64 m
Izgrađen: 1993
Prikaži
/