Profesionalni ribari

Oni daju najbolju preporuku o tome gdje pojesti domaću ribu
Ribar: Albert Popov
Naziv/vrsta: Marija, ciplara, palamidara, migavica
Dužina: 12,00 m
Izgrađen: 1974
Prikaži
Ribar: Anton Roca
Naziv/vrsta: Bakul, ICCAT Tunolovac
Dužina: 10,30m
Izgrađen: 2007.g.
Prikaži
Ribar: Antonio Pavlić
Naziv/vrsta: Charli 3, ICCAT Tunolovac
Dužina: 11,00 m
Izgrađen: 2009.g.
Prikaži
Ribar: Dalimir Cvitan
Naziv/vrsta: Cipal, koča, parangal
Dužina: 12,87m
Izgrađen: 1954
Prikaži
Ribar: Dario Ferara
Naziv/vrsta: Hlap, plivarica
Dužina: 25 m
Izgrađen: 1949
Prikaži
Ribar: Dominik Klarin
Naziv/vrsta: Visko
Dužina: 16m
Izgrađen: 1987
Prikaži
Ribar: Ferdinand Popov
Naziv/vrsta: Majka Marija
Dužina: 18,34m
Izgrađen: 1987.g.
Prikaži
Ribar: Filip Bolanča
Naziv/vrsta: Moja Roža, plivarica
Dužina: 21,7 m
Izgrađen: 1948
Prikaži
Ribar: Frane Ferara
Naziv/vrsta: Albatros mali, plivarica
Dužina: 17,5 m
Izgrađen: 1988
Prikaži
Ribar: Frane Jerkov
Naziv/vrsta: Tribunjka, plivarica
Dužina: 12,62 m
Izgrađen: 1958
Prikaži
Ribar: Frane Popov
Naziv/vrsta: Kraljica mira, plivarica
Dužina: 17,14 m
Izgrađen: 1988
Prikaži
Ribar: Goran Jabuka
Naziv/vrsta: Vicenco, mreže stajaćice, ciplara, palamidara
Dužina: 11,45
Izgrađen: 1989
Prikaži
Ribar: Ivan Bulat
Naziv/vrsta: Mali priobalni ribolov
Dužina: 7m
Izgrađen: 2006.
Prikaži
Ribar: Ive Turčinov
Naziv/vrsta: Tome, koča
Dužina: 14,5m
Izgrađen: 1987
Prikaži
Ribar: Jere Duilo
Naziv/vrsta: Mali priobalni ribolov
Dužina: 4,5m
Izgrađen: 1979.
Prikaži
Ribar: Jure Popov
Naziv/vrsta: Majka Terezija
Dužina: 14
Izgrađen: 2020
Prikaži
Ribar: Marin Kumanović
Naziv/vrsta: Senkul, plivarica
Dužina: 13,64 m
Izgrađen: 1993
Prikaži
Ribar: Mate Pirija
Naziv/vrsta: Pasivni alati (mreže stajaćice i parangali)
Dužina: 8.8m
Izgrađen: 2003
Prikaži
Ribar: Mladen Klarin
Naziv/vrsta: Krešimir, koča
Dužina: 14,90 m
Izgrađen: 1976
Prikaži
Ribar: Nino Mrvica
Naziv/vrsta: Lucija, mali priobalni ribolov
Dužina: 9,00 m
Izgrađen: 2013
Prikaži
Ribar: Šimun Popov
Naziv/vrsta: Zdrava Marija - ciplara, palamidara, srdelara, ploveći parangal
Dužina: 15m
Izgrađen: 2010
Prikaži
Ribar: Željko Pezo
Naziv/vrsta: Predator, ICCAT Tunolovac
Dužina: 9,14 m
Izgrađen: 2008
Prikaži
Ribar: Zoran Rameša
Naziv/vrsta:
Dužina: 12,25m
Izgrađen: 2004
Prikaži
Ribar: Zoran Srdarev
Naziv/vrsta: Barracuda,ICCAT Tunolovac
Dužina: 14,70m
Izgrađen: 1956 .g.
Prikaži
/