Preporučili ribari

Program: "Povećanje vidljivosti ugostiteljskih objekata
s ponudom lokalnih proizvoda ribarstva"
/

Program

Preporučili ribari

Program: "Povećanje vidljivosti ugostiteljskih objekata
s ponudom lokalnih proizvoda ribarstva"

Sažetak programa

U malim dalmatinskim mjestima pravilo je da najbolju preporuku o tome gdje pojesti domaću ribu mogu dati ribari jer najbolje znaju u kojim ugostiteljskim objektima završava njihov ulov. Da bismo ovu informaciju digli na viši nivo i prenijeli je do domaćih i inozemnih gostiju osmislili smo projekt “Preporučili ribari” koji bi trebao doprinijeti povećanoj vidljivosti ovih ugostiteljskih objekata te njihovom boljem pozicioniranju na tržištu. 

Program se na području LAGUR-a Galeb provodi od 2017.godine.

Svrha projekta je izrada oznake kvalitete koja će se dodijeliti ugostiteljskim objektima prvim kupcima ribe. Oznaka kvalitete biti će putokaz inozemnim i domaćim turistima na našem području koji će ih voditi do ugostiteljskih objekata s ponudom lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture. Uspješna implementacija projekta pomoći će u etabliranju našeg područja kao turističke destinacije s iznimnom prirodnom i kulturnom baštinom te s bogatom gastronomskom ponudom zasnovanom na proizvodima ribarstva.

Pravni okvir

Članak 43, Zakona o morskom ribarstvu NN 62/17, 130/17, 14/19 omogućava da se kao prvi kupci ribe mogu registrirati subjekti u poslovanju s hranom koji se bave ugostiteljstvo.

/