Novosti

Sve o aktualnim događanjima vezanim za pilot projekt "Preporučili ribari"

Aktualno

JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU “PREPORUČILI RIBARI”

Cilj poziva Cilj poziva je omogućiti ugostiteljskim objektima sudjelovanje u programu „Preporučili ribari“ kako bi ih se zahvaljujući poslovanju s lokalnim...

/