Novosti

Sve o aktualnim događanjima vezanim za pilot projekt "Preporučili ribari"

Aktualno

LAGUR „Galeb“ dobio sredstva u okviru Pripremne potpore

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ribarstvo kao Upravljačko tijelo Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske dodijelilo je Lokalnoj akcijskoj...

/