JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU “PREPORUČILI RIBARI”

"Povećanje vidljivosti ugostiteljskih objekata s ponudom lokalnih proizvoda ribarstva"

Cilj poziva

Cilj poziva je omogućiti ugostiteljskim objektima sudjelovanje u programu „Preporučili ribari“ kako bi ih se zahvaljujući poslovanju s lokalnim ribarima moglo promovirati te tako graditi imidž našeg ribarstvenog područja kao turističke destinacije s vrhunskom ribljom gastronomijom.

Prihvatljivi sudionici

Ugostiteljski objekti (subjekti u poslovanju s hranom koji se bave ugostiteljstvom) registrirani pri Ministarstvu poljoprivrede kao prvi kupci ribe.

Administrativne informacije

1. Za prijavu u program potrebno je popuniti google form .
2. Na e-mail adresu projekti@lagur-galeb.hr potrebno je poslati fotografije interijera, eksterijera objekta te slike jela od proizvoda ribarstva.

Više informacija:

 

  • Oznake
/