Česta pitanja

Pitanja i odgovori

Česta pitanja

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) „Galeb“ osnovana je u svibnju 2016. godine. Sjedište LAGUR-a je u Tribunju na adresi Jurjevgradska 6. Osnivači su šest jedinica lokalne samouprave na području Šibensko-kninske županije: gradovi Skradin i Vodice, te općine Tribunj, Tisno, Murter-Kornati i Pirovac koji zajedno čine ribarstveno područje LAGUR-a. 

LAGUR je udruga koja u svom članstvu okuplja sudionike iz javnog, privatnog i civilnog sektora. Predstavlja poseban oblik lokalne akcijske grupe specijalizirane za područje ribarstva, prerade ribe i akvakulture s ciljem preuzimanja uloge nositelja gospodarskog razvoja ribarstva na lokalnom području kroz doprinos stvaranju, održavanju i poboljšanju radnih mjesta u ribarstvu i doprinos zaštiti i dodavanju vrijednosti ribljim proizvodima. 

LAGUR „Galeb“ je trenutno u pripremnoj fazi gdje je u izradi Lokalne razvojne strategije u ribarstvu kojom će se definirati daljnji razvoj ribarskog sektora područja LAGUR-a, te provedbi pilot projekta „Preporučili ribari“. U slijedećoj fazi, LAGUR će se usredotočiti na provedbu strategije i sufinanciranje projekata krajnjih korisnika u sektoru ribarstva sredstvima iz ukupne financijske alokacije namijenjene za lokalne akcijske grupe u ribarstvu u RH vrijedne 22.000.000 eura.

/
/