Plodovi mora

Lokalni proizvod domaćeg ribarstva
najviše kvalitete i svježine

Sektor ribarstva

Najbolju preporuku o tome gdje
pojesti domaću ribu mogu dati ribari

Turizam i ugostiteljstvo

Oznaka kvalitete kao putokaz
inozemnim i domaćim turistima

Zašto je plava riba toliko vrijedna?

play
/
Ribar: Zoran Srdarev
Naziv/vrsta: Barracuda,ICCAT Tunolovac
Dužina: 14,70m
Izgrađen: 1956 .g.
Ribar: Mladen Klarin
Naziv/vrsta: Krešimir, koča
Dužina: 14,90 m
Izgrađen: 1976
Ribar: Šimun Popov
Naziv/vrsta: Zdrava Marija - ciplara, palamidara, srdelara, ploveći parangal
Dužina: 15m
Izgrađen: 2010

Nosioci oznake kvalitete

Ponudom lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture oznaka kvalitete po preporuci ribara
i uzgajivača ribe i školjaka biti će putokaz inozemnim i domaćim turistima na našem području.

/

Ugostitelji

/