Sektor ribarstva

Lokalni proizvod domaćeg ribarstva
najviše kvalitete i svježine

Turizam i ugostiteljstvo

Oznaka kvalitete kao putokaz
inozemnim i domaćim turistima

Destinacija

Iznimna prirodna i kulturna baština
s bogatom gastronomskom ponudom

Zašto je plava riba toliko vrijedna?

play
/
Kapetan: Frane Popov
Naziv/vrsta: Kraljica mira, plivarica
Dužina: 17,14 m
Izgrađen: 1988
Kapetan: Filip Bolanča
Naziv/vrsta: Moja Roža, plivarica
Dužina: 21,7 m
Izgrađen: 1948
Kapetan: Frane Ferara
Naziv/vrsta: Albatros mali, plivarica
Dužina: 17,5 m
Izgrađen: 1988

Nosioci oznake kvalitete

Ponudom lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture oznaka kvalitete po preporuci ribara
i uzgajivača ribe i školjaka biti će putokaz inozemnim i domaćim turistima na našem području.

/

Ugostitelji

/