Plodovi mora

Lokalni proizvod domaćeg ribarstva
najviše kvalitete i svježine

Sektor ribarstva

Najbolju preporuku o tome gdje
pojesti domaću ribu mogu dati ribari

Turizam i ugostiteljstvo

Oznaka kvalitete kao putokaz
inozemnim i domaćim turistima

Zašto je plava riba toliko vrijedna?

play
/
Ribar: Frane Ferara
Naziv/vrsta: Albatros mali, plivarica
Dužina: 17,5 m
Izgrađen: 1988
Ribar: Zoran Srdarev
Naziv/vrsta: Barracuda,ICCAT Tunolovac
Dužina: 14,70m
Izgrađen: 1956 .g.
Ribar: Frane Jerkov
Naziv/vrsta: Tribunjka, plivarica
Dužina: 12,62 m
Izgrađen: 1958

Nosioci oznake kvalitete

Ponudom lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture oznaka kvalitete po preporuci ribara
i uzgajivača ribe i školjaka biti će putokaz inozemnim i domaćim turistima na našem području.

/

Ugostitelji

/