Plodovi mora

Lokalni proizvod domaćeg ribarstva
najviše kvalitete i svježine

Sektor ribarstva

Najbolju preporuku o tome gdje
pojesti domaću ribu mogu dati ribari

Turizam i ugostiteljstvo

Oznaka kvalitete kao putokaz
inozemnim i domaćim turistima

Zašto je plava riba toliko vrijedna?

play
/
Ribar: Frane Jerkov
Naziv/vrsta: Tribunjka, plivarica
Dužina: 12,62 m
Izgrađen: 1958
Ribar: Mladen Klarin
Naziv/vrsta: Krešimir, koča
Dužina: 14,90 m
Izgrađen: 1976
Ribar: Filip Bolanča
Naziv/vrsta: Moja Roža, plivarica
Dužina: 21,7 m
Izgrađen: 1948

Nosioci oznake kvalitete

Ponudom lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture oznaka kvalitete po preporuci ribara
i uzgajivača ribe i školjaka biti će putokaz inozemnim i domaćim turistima na našem području.

/

Ugostitelji

/