Sektor ribarstva

Lokalni proizvod domaćeg ribarstva
najviše kvalitete i svježine

Turizam i ugostiteljstvo

Oznaka kvalitete kao putokaz
inozemnim i domaćim turistima

Destinacija

Iznimna prirodna i kulturna baština
s bogatom gastronomskom ponudom

Zašto je plava riba toliko vrijedna?

play
/
Kapetan: Dario Ferara
Naziv/vrsta: Hlap, plivarica
Dužina: 25 m
Izgrađen: 1949
Kapetan: Filip Bolanča
Naziv/vrsta: Moja Roža, plivarica
Dužina: 21,7 m
Izgrađen: 1948
Kapetan: Marin Kumanović
Naziv/vrsta: Senkul, plivarica
Dužina: 13,64 m
Izgrađen: 1993

Nosioci oznake kvalitete

Ponudom lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture oznaka kvalitete po preporuci ribara
i uzgajivača ribe i školjaka biti će putokaz inozemnim i domaćim turistima na našem području.

/

Ugostitelji

/