Plodovi mora

Lokalni proizvod domaćeg ribarstva
najviše kvalitete i svježine

Sektor ribarstva

Najbolju preporuku o tome gdje
pojesti domaću ribu mogu dati ribari

Turizam i ugostiteljstvo

Oznaka kvalitete kao putokaz
inozemnim i domaćim turistima

Zašto je plava riba toliko vrijedna?

play
/
Ribar: Anton Roca
Naziv/vrsta: Bakul, ICCAT Tunolovac
Dužina: 10,30m
Izgrađen: 2007.g.
Ribar: Goran Jabuka
Naziv/vrsta: Vicenco, mreže stajaćice, ciplara, palamidara
Dužina: 11,45
Izgrađen: 1989
Ribar: Jere Duilo
Naziv/vrsta: Mali priobalni ribolov
Dužina: 4,5m
Izgrađen: 1979.

Nosioci oznake kvalitete

Ponudom lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture oznaka kvalitete po preporuci ribara
i uzgajivača ribe i školjaka biti će putokaz inozemnim i domaćim turistima na našem području.

/

Ugostitelji

/