Plodovi mora

Lokalni proizvod domaćeg ribarstva
najviše kvalitete i svježine

Sektor ribarstva

Najbolju preporuku o tome gdje
pojesti domaću ribu mogu dati ribari

Turizam i ugostiteljstvo

Oznaka kvalitete kao putokaz
inozemnim i domaćim turistima

Zašto je plava riba toliko vrijedna?

play
/
Ribar: Ive Turčinov
Naziv/vrsta: Tome, koča
Dužina: 14,5m
Izgrađen: 1987
Ribar: Albert Popov
Naziv/vrsta: Marija, ciplara, palamidara, migavica
Dužina: 12,00 m
Izgrađen: 1974
Ribar: Goran Jabuka
Naziv/vrsta: Vicenco, mreže stajaćice, ciplara, palamidara
Dužina: 11,45
Izgrađen: 1989

Nosioci oznake kvalitete

Ponudom lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture oznaka kvalitete po preporuci ribara
i uzgajivača ribe i školjaka biti će putokaz inozemnim i domaćim turistima na našem području.

/

Ugostitelji

/